Το παρόν ωστόσο δόθηκε και στο πολυσυνένδριο «Καινοτομία και Ανάπτυξη» στις 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια δράση που οργανώνεται για 11η φορά και τιμά στο έπακρο την επιχειρηματικότητα, παρουσιάζει και θίγει σημαντικά θέματα για τους εν δυνάμει αλλα και ήδη επιχειρηματίες. Η Aristurtle στήριξε με τον τρόπο της και επάξια τις έννοιες που πραγματεύθηκαν. Η ομάδα, έχοντας το χώρο της, παρουσίαζε το αγωνιστικό αυτοκίνητο και ενημέρωνε για τη δράση και τους στόχους της. Η Electra ήταν αντικείμενο που παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον  και τραβούσε τα βλέμματα και την περιέργεια. Βίντεο που προβάλλονταν επιβεβαίωναν τις εργασίες, την καλή διάθεση και την προθυμία πίσω από μια αξιοπρεπή παρουσία.