Σχετικά Eμάς

Η Aristurtle ενώνει φιλόδοξους φοιτητές διαφόρων τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο, οι οποίοι δουλεύουν με πάθος για ένα κοινό όνειρο. Στόχο αποτελεί η συμμετοχή στους διεθνείς διαγωνισμούς Formula Student. H Iris είναι το τρίτο αγωνιστικό μονοθέσιο που ολοκλήρωσε η ομάδα. Έγινε πραγματικότητα μέσα σε ένα μόλις έτος και είναι ασφαλές, αξιόπιστο και αποδοτικό. Συμμετείχε σε μια σειρά διαγωνισμών όπου κατάφερε σημαντικές αξιώσεις και διακρίσεις, που μαρτυρούν τη σκληρή δουλειά και τις ικανότητες της ομάδας των φοιτητών που βρίσκονται πίσω από αυτή την κατασκευή.

Η Aristotle University Racing Team Electric, ή αλλιώς Aristurtle, είναι μια ερευνητική φοιτητική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπάγεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής. Αποτελείται από ένα σύνολο προπτυχιακών φοιτητών των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, καθώς και από σπουδαστές των Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Φυσικής. Σε αυτούς δίνεται η ευκαιρία να εξοικειωθούν με ένα πλήρες δομημένο εργασιακό περιβάλλον καθώς δουλεύουν ομαδικά για την πραγματοποίηση ενός κοινού στόχου, υπό την πίεση απαιτητικών προθεσμιών.

Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μηνάς Αλεξιάδης. Επιπλέον, επειδή τα μονοθέσια που κατασκευάζει η ομάδα ανήκουν στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων είναι απαραίτητο και επιβάλλεται από κανονισμούς ασφάλειας να παρακολουθούνται καθ’ όλη τη διαδικασία της κατασκευής τους από Υπεύθυνους Ηλεκτρικού Συστήματος, οι οποίοι πιστοποιούν την ασφάλειά τους. Πρόκειται για 3 διδακτορικούς φοιτητές του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα μέλη της ομάδας χωρίζονται σε 8 υποομάδες σύμφωνα με το επιστημονικό τους υπόβαθρο και την κλίση τους. Αυτές είναι οι εξής: Πλαίσιο & Εργονομικά, Αναρτήσεις, Μετάδοση Κίνησης, Υψηλή Τάση, Χαμηλή Τάση, Αεροδυναμικά και Μάρκετινγκ. Την προσπάθεια όλων συντονίζει και οργανώνει ο αρχηγός της ομάδας.

Η ομάδα έχει στόχο το σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτροκίνητων αγωνιστικών μονοθέσιων και αποστολή της είναι η συμμετοχή στους διεθνείς διαγωνισμούς Formula Student με πανεπιστημιακές ομάδες από όλο τον κόσμο. Όραμα της ομάδας αποτελεί η έμπρακτη εφαρμογή των ακαδημαϊκών γνώσεων των φοιτητών, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών, η αναβάθμιση των σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, καθώς και η ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.