Αεροδυναμικά

Η υποομάδα των αεροδυναμικών είναι υπεύθυνη για τη σχεδίαση και την κατασκευή του πλήρους αεροδυναμικού πακέτου του αγωνιστικού μονοθέσιου. Ένα αποτελεσματικό αεροδυναμικό πακέτο είναι αυτό που παράγει υψηλή δύναμη downforce και χαμηλά επίπεδα οπισθέλκουσας, επιτυγχάνοντας μια ιδανική κατανομή ροής αέρα. Το αεροδυναμικό πακέτο περιλαμβάνει μπροστά και πίσω πτέρυγα, side-pod, μύτη και διαχύτη. Όλα αυτά πρέπει να συμφωνούν με τους κανονισμούς του θεσμού Formula Student, έτσι υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού και κατασκευής. Για να γίνει αυτό, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, πραγματοποιούνται προσομοιώσεις και εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές για καταλληλότητα.