Σύνθετα Υλικά

Στόχος αυτής της υποομάδας είναι να μελετήσει προηγμένα υλικά, να αποφασίσει ποια είναι κατάλληλα για κάθε τμήμα του μονοθέσιου ώστε να προχωρήσει η ομάδα στην κατασκευή. Γενικά, τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι ανθρακόνημα, υαλόνημα και αραμίδιο, γνωστό και ως kevlar, ενώ χάλκινο πλέγμα χρησιμοποιείται για γείωση. Ο κύριος στόχος αυτής της υποομάδας είναι να επιτύχει και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες κάθε υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στο μονοθέσιο. Μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας και πολλαπλών πειραμάτων εφελκυσμού, κάμψης και διάτμησης, τα σύνθετα υλικά δοκιμάζονται και αξιολογούνται. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας προγράμματα ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, πραγματοποιούνται αρκετές προσομοιώσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις για να καταλήξουν τα μέλη στις τελικές αποφάσεις.