Πλαίσιο & Εργονομικά

Είναι η ομάδα της οποίας κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του πλαισίου του μονοθέσιου και στοχεύει στον καλύτερο δυνατό συνδυασμό μέγιστης στρεπτικής δυσκαμψίας και ελάχιστου βάρους σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. Η ομάδα έχει έως τώρα εμπειρία τόσο από σωληνωτό χάλυβα όσο και από πλαίσιο monocoque αλουμινίου. Εκτός από το αμάξωμα, τα μέλη αυτής της υποομάδας μελετούν την τοποθέτηση άλλων λειτουργικών εξαρτημάτων και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ο οποίος βελτιώνει την άνεση και την ασφάλεια του οδηγού, όπως το κάθισμα, το προσκέφαλο και οι ζώνες. Αναρτήσεις: Πρόκειται για την υποομάδα που συνδέει το μονοθέσιο με την αγωνιστική πίστα αλλά και με τον οδηγό αφού καθορίζει την συμπεριφορά του οχήματος μέσα από τις αναρτήσεις, το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα πέδησης και τους τροχών. Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενα μελέτης της υποομάδας αυτής. Επομένως, τα ελαστικά, οι ράβδοι, τα ψαλίδια, τα ελατήρια και οι αποσβεστήρες που χρησιμοποιούνται, τα πεντάλ, τα φρένα και ο μηχανισμός διεύθυνσης επιλέγονται, τοποθετούνται και ελέγχονται προσεκτικά από τα μέλη της. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μερικών από τα παραπάνω είναι επίσης ένα σημαντικό καθήκον της υποομάδας καθώς και η συνεχής επίβλεψη και βελτιστοποίηση όλων των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται. Η υψηλή ποιότητα και η απόδοσή τους επαληθεύονται από την παράλληλη χρήση μοντέλων δυναμικής οχημάτων.