Πλαίσιο & Εργονομικά

Είναι η ομάδα της οποίας κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του πλαισίου του μονοθέσιου και στοχεύει στον καλύτερο δυνατό συνδυασμό μέγιστης στρεπτικής δυσκαμψίας και ελάχιστου βάρους σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. Η ομάδα έχει έως τώρα εμπειρία τόσο από σωληνωτό χάλυβα όσο και από πλαίσιο monocoque αλουμινίου. Εκτός από το αμάξωμα, τα μέλη αυτής της υποομάδας μελετούν την τοποθέτηση άλλων λειτουργικών εξαρτημάτων και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ο οποίος βελτιώνει την άνεση και την ασφάλεια του οδηγού, όπως το κάθισμα, το προσκέφαλο και οι ζώνες.