Υψηλή Τάση

Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος αποτελείται από δύο ξεχωριστά συστήματα, το σύστημα έλξης και το γειωμένο σύστημα χαμηλής τάσης. Το δοχείο συσσωρευτή, το Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας, οι μετατροπείς και οι ηλεκτροκινητήρες αποτελούν τα αντικείμενα μελέτης των μελών που αποτελούν την υποομάδα της Υψηλής Τάσης. Με στόχο την ασφάλεια, την απόδοση, το χαμηλό βάρος, την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και την ηλεκτρική μόνωση γίνεται η επιλογή των βέλτιστων σχεδιαστικών λύσεων για αυτά τα στοιχεία. Λόγω της επικίνδυνης φύσης της υψηλής τάσης τα μέλη της αντίστοιχης υποομάδας φέρουν μεγάλη ευθύνη, έχουν τον έλεγχο και είναι οι μόνοι που επιτρέπεται να πλησιάσουν το μονοθέσιο όταν είναι πλήρως φορτισμένο και έτοιμο για οδήγηση.