Χαμηλή Τάση

Το σύστημα χαμηλής τάσης του μονοθέσιου περιλαμβάνει συνολικά περισσότερες από 25 πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων. Η μονάδα κεντρικής επεξεργασίας, ο πίνακας οργάνων του μονοθέσιου και μια σειρά αισθητήρων συνθέτουν μαζί το σύστημα χαμηλής τάσης του ηλεκτρικού οχήματος. Για όλα αυτά υπεύθυνη σχεδιασμού και ασφάλειας είναι η υποομάδα της Χαμηλής Τάσης. Ο κύριος στόχος των μελών της είναι να ενσωματώσουν όλο τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Παράλληλα, εξασφαλίζουν την επαρκή μετάδοση και η λήψη σημάτων, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος. Στην προσπάθεια βελτιστοποίησης του μονοθέσιου, η ελαχιστοποίηση της καλωδίωσης αποτελεί βασικό στόχο. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη χρήση αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι στον πίνακα οργάνων και μεταφέρουν σήματα στην μονάδα κεντρικής επεξεργασίας μέσω του διαδεδομένου πρωτόκολλου επικοινωνίας CAN.