Μετάδοση κίνησης

Η υποομάδα μετάδοσης κίνησης είναι υπεύθυνη για τα συστήματα που μεταδίδουν την απαραίτητη ενέργεια ώστε να κινείται το μονοθέσιο καθώς και για το σύστημα ψύξης. Τα μέλη της μελετούν τους κινητήρες και τους κινητήριους άξονες. Για να επιτευχθεί η ελεγχόμενη εφαρμογή της ισχύος, η υποομάδα μετάδοσης κίνησης ασχολείται με την επιλογή και το σχεδιασμό του καταλληλότερου εξοπλισμού. Αναμφισβήτητα, πολλοί υπολογισμοί προηγούνται των αποφάσεων των χαρακτηριστικών των τμημάτων του πλανητικού συστήματος. Το πλανητικό σύστημα κατασκευάζεται κατά παραγγελία και τοποθετείται στο εσωτερικό των τροχών του μονοθέσιου. Για κάθε αγωνιστική σεζόν, κύριο στόχο αποτελεί η ελάφρυνση του συστήματος έτσι ώστε να μειωθεί η μη αναρτώμενη μάζας του οχήματος.