Εργατικότητα

δίνει νόημα στην ομάδα και διακατέχει όλα τα μέλη της